Lennundusjulgestusalane informatsioon, sh keelatud esemete loetelu

Allolev informatsioon on võetud transposrdiameti kodulehelt (Mida ei tohi lennureisile kaasa võtta? | Transpordiamet) seisuga 01.03.2023. 

Pagasi pakkimisel palume Teil veenduda, et reisile kaasa võetavaid esemeid lubatakse viia õhusõiduki pardale. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teid vedav lennuettevõte võib kohaldada rangemaid nõudeid siintoodutest. Samuti võivad erineda lähte- ja sihtlennujaamade nõuded õhusõiduki pardale võetavate esemete osas

Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid. Teie pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid. 

Enne lennureisi palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: 

 • Pakkige oma pagas ise; 
 • Ärge võtke edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata; 
 • Tehke kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid; 
 • Ärge jätke oma pagasit järelevalveta.

Lennujaama julgestuskontroll

Julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel nõutakse reisijatelt üleriiete ja jakkide äravõtmist ning läbivaatuse teostamiseks tuleb pagasist välja võtta sülearvutid ja suuremad elektriseadmed eraldi läbivaatuseks.

Piirangud vedeliketele käsipagasis

Korduma kippuvad küsimused käsipagasi kohta saab vajadusel kontrollida Tallinna Lennujaama kodulehelt – Korduvad küsimused käsipagasi kohta – Tallinna Lennujaam (tallinn-airport.ee)

Reisijatel on lubatud vedelike kaasavõtmine juhul, kui vedelikemahutid ei ületa 100 milliliitrit ning need on omakorda pakendatud kuni 1 liitri suuruse mahutavusega läbipaistvasse suletavasse plastkotti.

Oluline on meeles pidada, et vedeliku ehtsuse tuvastamiseks võib julgestustöötaja küsida reisijalt täiendavaid küsimusi ning läbi viia vedeliku ehtsuse kontrolli.

Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, määrdevõisid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi.

Käsipagasisse on lubatud võtta ravimeid ja eridieettoitu (sh imikutoiduks mõeldud erinevaid püreesid ja piimasegusid). Kuna need vaadatakse julgestuskontrollis läbi, soovitame vedelal kujul ravimid ja eridieettoidu pakkida nii, et neid oleks lihtne julgestustöötajale esitleda.

Keelatud esemed lennul

Seadmed, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks lendkehade tulistamise teel, sealhulgas:

 • iga liiki tulirelvad, näiteks püstolid, revolvrid, vintpüssid, haavlipüssid;
 • mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada pärisrelvadeks;
 • tulirelvade koostisosad, välja arvatud teleskoopsihikud;
 • suruõhu- ja CO2-püssid, näiteks püstolid, õhupüssid, vintpüssid ning vedrupüssid ja -püstolid; raketipüstolid ja stardipüstolid;
 • vibud, ammud ja nooled;
 • harpuun- ja allveepüssid;
 • kadad ja katapuldid.

Lõhke- ja süüteained ning -seadeldised, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja süütenöörid;
 • lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised;
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon;
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsupadrunid ja suitsupommid;
 • dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained.

Terava otsa või terava servaga esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sealhulgas:

 • raiumiseks mõeldud esemed, näiteks kirved ja lihunikunoad;
 • jääkirved, -kirkad ja –noad;
 • žiletiterad;
 • kartonginoad;
 • noad pikema teraga kui 6 cm;
 • käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist;
 • terava otsa või terava servaga võitlusspordivarustus;
 • mõõgad ja saablid. 

Tööriistad, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • raudkangid;
 • puurid/trellid ja nende osad, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektritrellid;
 • tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida saab kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid;
 • saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed;
 • leeklambid;
 • naela- ja needipüstolid. 

Seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sealhulgas:

 • elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad;
 • vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks;
 • tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid,
 • pipragaasid, pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid. 

Esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sealhulgas:

 • pesapalli ja pehmepalli (softball) kurikad;
 • kurikad ja nuiad, näiteks kumminuiad;
 • võitlusspordivarustus.