Reisikorraldaja kohustuste täitmise tagamiseks andmed

Kindlustuspoliis nr LV23-LV150-00000007-3, kehtiv kuni 01.06.2024, Balcia Insurance SE, Reg. Nr. 40003159840, Kr. Valdemāra iela 63, Riga, LV-1142, tel. 371 20682222, e-post [email protected], www.balcia.lv.

Kindlustuspoliis nr LV23-LV150-00000011-1, kehtiv kuni 14.09.2024, Balcia Insurance SE, Reg. Nr. 40003159840, Kr. Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142, tel. 371 20682222, e-post [email protected], www.balcia.lv.

Reisikorraldaja tegevuloa number: T-2023-5.

Läti tarbijaõiguste kaitse keskuse ametlik koduleht: https://registri.ptac.gov.lv/dokuments_T-2023-5_nr-7644#related_7